Razlika između energetski samostalne i plus-energetske zgrade

Fotografija: Andrea Ferrario

Podjela objekata prema energetskoj efikasnosti ne počiva samo na količini potrošene energije već i na sistemu funkcionisanja takvih objekata. U ovom članku se predstavljaju osnovne razlike između energetski samostalne zgrade i plus-energetske zgrade.

Energetski samostalna zgrada je ona koja energiju dobija iz solarne energije ( ili nekog drugog obnovljivog izvora). Ta se energija koristi kao električna energija za domaćinstvo, rasvjetu, toplu sanitarnu vodu, grijanje i hlađenje kao i za uređaje  koji skladište nastali višak energije. U slučaju kad se energija isključivo dobija od sunčeve energije za nju su potrebne veće površine fotonaponskih panela. Kod energetski samostalnih objekata višak generisane energije se ne vraća na javnu mrežu jer na nju nisu ni priključene već je skladište u baterijama kako bi je mogli koristiti u periodima manjeg stvaranja električne energije, npr. ljetnji višak se čuva za zimski period. Da bi ova kuća bila energetski učinkovitija neophodno je ostvariti odličnu izolaciju kao i kod drugih energetski efikasnih kuća.

Plus-energetska zgada je energetski samostalna zgrada koja je priključena na elektro mrežu i kod koje se postiže značajan višak u generisanju električne energije. Ovo se postiže aktivnim transformisanjem npr. solarne energije ili nekog drugog oblika obnovljivog izvora kao i upotrebom određenih principa energetske uštede. Tako stvoren višak se usmjerava na javnu elektro mrežu. Da bi se napravila opravdana plus-energetska zgrada potrebno je provjeriti njenu ekonomsku rentabilnost tj. opravdati inicijalna ulaganja kroz njen eksploatacioni period.


13.02.2020. Gradnja


# energetska efikasnost # energetski certifikat # energetski pasoš # energetski samostalne zgrade # kuća # plus-energetske zgrade # zgrada

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!