Šta su gabioni i koja je njihova primjena

Gabioni su u suštini kavezi od čelične žice napunjeni sa materijalima kao što su kamen, beton, pijesak ili zemlja. Gabioni se mogu posmatrati kao fleksibilni blokovi koji se koriste za postizanje stabilnosti kosina terena i kao zaštita od erozije. Čelična žica od koje se pravi kavez mora zadovoljavati određene tehničke karakteristike da bi gabion bio funkcionalan i trajan. Ona obično ima prečnik 2-5 mm i određenu zateznu čvrstoću. Čelična žica mora imati zaštitu od korozije, a tip zaštite zavisi od agresivnosti sredine u kojoj se gabion nalazi. Čelične žice se pune na licu mjesta i na taj način se formira gabion.

Foto: www.cgl-uk.com


Postoje različite vrste gabiona, a njihova podjela se vrši na osnovu dimenzije i oblika. Dodatno se dijele na gabione koji su napravljeni od pletene mreže i gabione čija je mreža varena. Gabioni čija je mreže pletena su fleksibilni, dok su gabioni sa varenom mrežom kruti. U nastavku pogledajte osnovne tipove gabiona: 


Gabion korpa

Gabion korpa se sastoji od čelične mreže koja je u obliku kutije, sa približnim dužinama ivica. Obično se ovakvi gabioni koriste kod postizanja stabilnosti kosina nasipa pri izradi puteva i željeznica. Visina gabion korpa se kreće od 0,5 m do 1,0 m. 

Foto: www.pavementmaterials.co.za

Gabion dušeci

Gabion dušeci se takođe koriste za obezbjeđivanje stabilnosti kosina nasipa, međutim kod njih je karakteristično da im je visina mnogo manja od druge dvije dimenzije. Obično je visina dušeka do 0,3 m. Gabion dušeci se obično koriste za zaštitu obale rijeke od erozije i ispiranja, zaštitu mostova i brana. 

Foto: www.haddick-gewaesserbau.de

Gabionske vreće

Kako samo ime kaže, ovi tipovi gabiona podsjećaju na vreće, cilindričnog su oblika i veoma su fleksibilni. Brzo se pune i koriste kada je potrebno hitno reagovati, najčešće kod hidrauličkih radova. 

Foto: www.researchgate.net

Gabion mreže

Gabion mreže često možete vidjeti po našim putevima. Koriste se za sprečavanje pada komada stijene i kamenja na ceste. Kada kosina pored puta nije stijenska masa već zemljani nasip, onda se gabion mreže postavljaju da bi se postigla stabilnost kosine. 

Dekorativne gabion mreže

Dekorativne gabion mreže se sve češće pojavljuju u enterijerima i eksterijerima. Osim estetske uloge one mogu poslužiti za formiranje žardinjera u kojima će se saditi biljke. 


17.02.2020. Gradnja


# erozija # gabioni # kamen # materijali # pijesak # stabilnost kosine

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!