Proizvodi / Sistemi grijanja - Grijanje na biomasu

Ening

Sistemi grijanja - Grijanje na biomasu
OPIS

Upotreba fosilnih goriva (nafta, ugalj i sl.) uzrokuje zagađenje životne sredine te su ova goriva i energetski prilično neučinkovita.


Obnovljivi izvori energije sa druge strane, zagađenje životne sredine svode na minimum, dok kroz svoju energetsku učinkovitost osiguravaju dugoročnu ekonomsku održivost.


Ening je generalni uvoznik, distributer i servisni partner kompanije HARGASSNER iz Austrije. Ovo porodično preduzeće se smatra jednim od pionira u korišćenju biomase, koji proizvodi inovativne kotlove na biomasu premium kvaliteta, u rasponu od 12,5 kW do 2,5MW.


Drvna biomasa predstavlja gotovo pa idealan energent imajući u vidu njegovu povoljnu cijenu, minimalan uticaj na životnu sredinu te činjenicu da se biomasa dobija iz šumskog otpada i ostataka nastalih preradom drveta.


Zahvaljući tome, trend grijanja na pelet i sječku je sve više u porastu, pogotovo na sjeveru Crne Gore gdje ima punu opravdanost svoje primjene.


Pelet

Grijanje na pelet smatra se posebno ekološkim, jeftinim i efikasnim – zahvaljujući prvoklasnim vrijednostima energije i goriva. To dodatno dobija na značaju, iz razloga što je skladištenje peleta obično mnogo lakše nego na primjer sa trupcima ili piljevinom.


HARGASSNER inovativni kotlovi na pelet obezbjeđuju CO2 neutralno grijanje svakog životnog prostora – mnogo povoljnije nego na ulje ili gas.


Drvna sječka

Drvna sječka je ekološki prihvatljivo lokalno gorivo koje je zbog svoje dostupnosti otporno na krize, te čini vaš sistem grijanja nezavisnim.


U poređenju sa drugom biomasom, a posebno fosilnim gorivima, drvna sječka se smatra najisplativijim oblikom grijanja. Za proizvodnju iverja koristi se samo domaće rezidualno drvo. Zahvaljujući visokom stepenu automatizacije, drvna sječka se može proizvesti uz najmanje troškove i bez mnogo napora.


Zahvaljujući naprednoj tehnologiji kotlova na drvnu sječku HARGASSNER, grijanje je povoljno i energetski efikasno – sa nivoom efikasnosti od 95 procenata i nivoom energije A +.