Proizvodi / Sistemi klimatizacije - Vodeni sistemi za klimatizaciju

Ening

Sistemi klimatizacije - Vodeni sistemi za klimatizaciju
OPIS

Ening je generalni uvoznik, distributer i servisni partner kompanije RHOSS – Italija. Rhoss je jedan od svjetskih lidera u proizvodnji toplotnih pumpi, čilera, ventilokonvektora i klima komora za objekte rezidencijalne i nerezidencijalne namjene.


Vodeni sistemi za klimatizaciju se sastoje od spoljašnje jedinice (toplotne pumpe/čilera), određenog broja unutrašnjih jedinica (ventilokonvektora), te pratećih distributivnih I regulaciono-sigurnosnih elemenata sistema. Izuzetno su fleksibilni za uparivanje sa drugim sistemima.


Jednim sistemom se osim grijanja i hlađenja objekta, rješava i zagrijavanje sanitarne tople vode, bazenske vode, priprema vazduha u sistemima ventilacije I sl.


Ove sisteme je moguće koristiti i u novoj gradnji kao i u renovacijama postojećih objekata.


Toplotne pumpe kao izvori energije u vodenim sistemima za klimatizaciju su mašine koje generišu toplotnu ili rashladnu energiju. To su energetski efikasni uređaji koji koriste obnovljive izvore energije iz vazduha, vode ili zemlje te se na taj način dobijaju višestruke uštede u eksploataciji.


U zavisnosti od spoljašnjeg izvora energije koju koriste, toplotne pumpe mogu biti u izvedbi vazduh-voda, zemlja-voda i voda-voda.


Osnovna odlika ovih sistema je ta da je sa druge strane mašine, tj. u samoj instalaciji objekta, uvijek topla ili hladna voda sa kojom se grije ili hladi objekat. Na taj način, vodeni sistemi za klimatizaciju predstavljaju ekološke sisteme koji minimalno utiču na životnu sredinu.


Uz sve ove pogodnosti, za sisteme grijanja/hlađenja sa toplotnim pumpama, nije potrebno nikakvo skladište energenta niti dostave goriva.


Grijanje i hlađenje samih prostora je moguće posredstvom:


  • ventilokonvektora (fan-coil uređaja) koji mogu biti kanalski, kasetni (plafonski), konzolni (parapetni/podni) i zidni
  • radijatora
  • podnog grijanja


Odabir sistema za grijanje/hlađenje zavisi od potrebe korisnika, samog tipa prostora, njegove arhitekture, potrebnih temperaturnih režima i sl.