Reference / OLIMPIJSKI BAZEN, Nikšić (2016.god.)

Ening

OLIMPIJSKI BAZEN, Nikšić (2016.god.)
OPIS


Isporuka, montaža i puštanje u rad toplotne podstanice sa voda-voda toplotnim pumpama, snage 2 x 550KW, bunarskim pumpama sa pratećim razvodima za napajanje, izmjenivačima toplote bazenske vode, podnog grijanja i ventilacionog sistema, kao i regulaciono-sigurnosne opreme potrebne za pouzdan i automatski rad kompletnog sistema.

Sistem ventilacije dvorane i pomoćnih prostorija se sastoji od bazenske komore protoka 70.000m3/h, kanalske mreže i regulaciono-distributivnih elemenata.


Pogledajte kompletnu referenc listu Ening-a.


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me