Reference   >   Tržni Centar FORUM Podgorica (2017.god)

Ening

Tržni Centar FORUM Podgorica (2017.god)
OPIS


Isporuka, montaža i puštanje u rad termotehničkih i protivpožarnih instalacija trznog centra.

Termotehnicke instalacije hotela se sastoje od VRF sistema za grijanje i hlađenje objekta, kompaktnih klima komora (rekuperatora) za ventilaciju prodajnih objekata – marketa, tržnice restorana, kao i odgovarajuceg broja split i multi-split sistema klimatizacije.

Protivpožarni sistem se sastoji od stabilne sprinkler instalacije i mokre sprinkler stanice.


Pogledajte kompletnu referenc listu Ening-a.


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me