Reference / Pumpna stanica „BREZNICA“, VIK Pljevlja

Ening

Pumpna stanica „BREZNICA“, VIK Pljevlja
OPIS


Isporuka, montaža i puštanje u rad novih visokosofisticiranih pumpnih agregata, u kompletu sa pratećim razdjelnim/sabirnim baterijama, cjevovodima, regulacino-sigurnosnim armaturama i ormarom za napajanje i automatski-rad postojenja.

Radovi su obuhvatili zamjenu postojećeg pumpnog postrojenja sa WILO pumpnim agregatima tipa HELIX EXCEL pogonjeni ECM motorima efikasnosti IE>4 najnovije generacije. Na ovaj način, postignuti su isti hidraulički parametri, dok se snaga pumpnih agregata, a samim tim i potrošnja električne energije, smanjila sa 75KW na 32.5KW.


Pogledajte kompletnu referenc listu Ening-a.


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me