Usluge / Montaža instalacija grijanja - Podno, zidno i plafonsko grijanje

Ening

Montaža instalacija grijanja - Podno, zidno i plafonsko grijanje
OPIS


Panelno grijanje (podno, zidno i plafonsko grijanje)


Podno grijanje

Sistemi podnog grijanja stvaraju idealne toplotne uslove u cijelom vazdušnom prostoru ujednačeno po visini, za razliku od klasičnog grijanja kod kojeg se najtoplija tačka u prostoriji nalazi u visini plafona i predstavljaju zasigurno ponajbolji distribucioni sistem grijanja:


grijanje-2


  • Ne zauzima mjesto u prostoriji i ne utiče na dizajn enterijera
  • Maksimalna grejna površina
  • Visok osjecaj komfora
  • Jednaka raspodjela temperature
  • Nevidljiv
  • Energetski je najefikasniji zbog niske temperature cirkulisane vode (Posebno u kombinaciji sa toplotnom pumpom),
  • Jednostavna regulacija temperature prostora preko sobnih termostata


Plafonsko i zidno grijanje

U poslednje vrijeme sve je vise grijanje plafona i zidova, jer su ove površine manje pokrivene i ljudi nemaju direktan kontakt sa njima. Zbog toga je kod njih dozvoljena veća temperatura površine, pa se samim tim povećava i unijeta jedinična snaga toplote.