Usluge / Instalacija klimatizacije - VRV

Ening

Instalacija klimatizacije - VRV
OPIS

VRV


Tehnologija promenljivog protoka fluida – VRF (variable refrigerant flow), takođe poznata i kao VRV (variable refrigerant volume), podrazumijeva sistem grijanja, hlađenja i ventilacije koji karakteriše veći broj unutrašnjih jedinica za klimatizaciju, povezanih na jednu spoljašnju jedinicu. U najsavremenijim sistemima, svaka unutrašnja jedinica može raditi u režimu grijanja ili hlađenja, nezavisno od bilo koje druge jedinice u okviru istog sistema. Ovakav pristup klimatizaciji omogućava značajnu uštedu energije u uslovima kada sistem radi simultano u oba moda, tj. kada je u različitim zonama klimatizacije objekta potrebno grijanje i hlađenje. Budući da je naše područje poznato po velikom broju dana sa varirajućom temperaturom, ovakvo rješenje predstavlja vrlo ekonomičan način grijanja i hlađenja.


Primjena ovog sistema je više nego široko rasprostranjena, od kancelarijskih prostora, poslovnih zgrada, hotela, luksuznih apartmana, industrijskih aplikacija, kako novih, tako i objekata u rekonstrukciji, pa sve do prostora namenjenih stanovanju.

Uz manju potrošnju električne energije i veću pouzdanost u poređenju sa ostalim uređajima, VRV uređaji sa promjenljivim protokom rashladnog fluida su trenutno prepoznati kao jedni od najefikasnijih KGH uređaja na tržištu kada je u pitanju ušteda električne energije. Pored toga što pružaju znatnu uštedu, VRV sistemi su ujedno i mnogo bolji za okolinu u poređenju sa klasičnim sistemima, imajući u vidu da stvaraju daleko manju emisiju CO₂ gasova. Pored toga, VRV sistemi smanjuju gubitke strujanja vazduha koji se pojavljuje u klasičnim ventilacionim sistemima zbog različitog koncepta prenosa energije.