Usluge / Automatsko upravljanje i regulacija

Ening

Automatsko upravljanje i regulacija
OPIS

Automatsko upravljanje podrazumijeva upravljanje objektom bez neposrednog čovjekovog delovanja.


  • kotlarnice sa pratećom opremom (automatska doprema goriva,regulacija ubacivanja goriva u kotao, regulacija održavanja nivoa napojnog rezervoara, regulacija održavanja nivoa rezervoara kondezata, regulacija održavanja nivoa kotla, regulacija održavanja podpritiska dimnih gasova, regulacija održavanja pritiska u sistemu…)
  • priprema sanitarne vode
  • kompresorske i pumpne stanice


Automatska regulacija u sistemima grijanja,ventilacije i klimatizacije se koristi za osiguranje toplotne ugodnosti i drugih uslova potrebnih za odvijanje proizvodnog procesa,zaštita od nepotrebnih kvarova ili oštećenja sisitema,upravljanje pogonom i odabir parametara od strane korisnika. Ovaj sistem obično uključuje regulaciju temperature,pritiska,relativne vlažnosti i protoka.