Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

HOTEL D

Investitor

SKI RESORT - KOLAŠIN 1450

Projekat izradio

STUDIO SYNTHESIS architecture & design

Izvođač radova

APOLOS-ING d.o.o.

Stručni nadzor

CAU - CENTAR ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM d.o.o.

BRGP

4623.93

Spratnost

Parcela

UP 3/KO Smrčje - Kolašin

Grad

Kolašin

Početak radova

23.10.2020.

Završetak radova

23.12.2022.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!