Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

PMTR HOTEL 4*

Investitor

PMTR d.o.o.

Projekat izradio

BAUER d.o.o.

Izvođač radova

PMTR d.o.o.

Stručni nadzor

CIVIL ENGINEER d.o.o.

BRGP

11620.4

Spratnost

Po+P+8

Parcela

KP br. 4685/1, 4685/7, 4685/3, 4685/6, 4687/4, 4685/5, 4688, 4689/2, 4686 KO Novi Bar

Grad

Bar

Početak radova

21.04.2021.

Završetak radova

31.07.2023.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!