Događaji / Raspisan tender za izvođenje radova na izgradnji više ulica u zahvatu DUP-a "Šipkov krš" - FAZA 1, opština Budva

Gradnja.me

Raspisan tender za izvođenje radova na izgradnji više ulica u zahvatu DUP-a "Šipkov krš" - FAZA 1, opština Budva
OPIS

Opština Budva raspisala je tender za izvođenje radova na izgradnji ulice "S2", "S3" radnog naziva SK1, "S4" radnog naziva SK2, prilaz "S5" radnog naziva SK2 i pješačke staze SK1, SK2, SK3 i SK4.


Proračunata vrijednost radova iznosi 1 600 000 EUR, odnosno cca 1 936 000 EUR sa PDV-om.

Ponude se podnose zaključno sa danom 12.09.2023. godine do 12:00 sati.

Rok za izvođenje radova je 270 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.