Događaji / Raspisan tender za izvođenje enterijerskih radova u holu zgrade tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore-Rektorat

Gradnja.me

Raspisan tender za izvođenje enterijerskih radova u holu zgrade tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore-Rektorat
OPIS

Univerzitet Crne Gore raspisao je tender za izvođenje enterijerskih radova u holu zgrade tehničkih fakulteta.


Proračunata vrijednost radova iznosi 720 000 EUR.

Ponude se podnose zaključno sa danom 09.11.2023. godine do 12:00 sati.

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 90 dana od dana otvaranja ponuda.