Događaji / Raspisan konkurs za izradu idejnog rješenja arhitektonske reinterpretacije starog utvrđenja i rudarskog naselja Brskovo

Gradnja.me

Raspisan konkurs za izradu idejnog rješenja arhitektonske reinterpretacije starog utvrđenja i rudarskog naselja Brskovo
OPIS

Opština Mojkovac raspisala je međunarodni konkurs za Idejno rješenje arhitektonske reinterpretacije starog utvrđenja i rudarskog naselja Brskovo.


Konkursni rokovi:

Konkurs je otvoren od petka 02. februara 2024 godine

Učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do četvrtka 15.februara 2024. god., na adresu arhitekta.mojkovac@gmail.com

Rok za predaju radova je 23:59 (Lokalno vrijeme u Crnoj Gori) petak, 05. april 2024 god. na adresu arhitekta.mojkovac@gmail.com

Rezultati Konkursa biće objavljeni do utoraka 30. aprila 2024 god.


Raspisivač Konkursa će nakon donošenja odluke žirija i predaje završnog izvještaja objaviti rezultate Konkursa na zvaničnoj internet stranici opštine www.mojkovac.me

Konkursni žiri:

 1. Sonja Simeunović-Vuković , dipl.inž.arh., predsjednik žirija
 2. prof.dr Svetlana Perović dipl.inž.arh , stručni član žirija
 3. prof.dr Nađa Kurtović-Folić dipl.inž.arh , stručni član žirija
 4. Dr Vladan Zdravković dipl.inž.arh , stručni član žirija
 5. Miloš Živanović,dipl arheolog, stručni član žirija
 6. mr Novica Mitrović spec.arh, stručni član žirija
 7. mr Marko Janketić dipl.istoričar,predstavnik opštine,član žirija

Nagradni fond:

 • Prva nagrada 13.000,00 €
 • Druga nagrada 7.000,00 €
 • Treća nagrada 3.000,00 €
 • Dva otkupa po 1.000,00 €

Pravo učešća:

Na Konkursu mogu učestvovati lica koja imaju prebivalište, odnosno sjedište na teritoriji Crne Gore, kao i lica sa sjedištem i prebivalištem na teritoriji druge države, pri čemu je barem jedan od autora konkursnog rada (pojedinac ili vođa autorskog tima), odgovorno lice arhitektonske struke (licencirani arhitekta). Licenca može biti stečena u Crnoj Gori ili nekoj drugoj državi i ista mora biti priložena u okviru konkursne dokumentacije.

Autor, odnosno vođa autorskog tima može angažovati stručnjake drugih profesija u cilju unapređenja konkursnog rješenja.

Registracija:

Registracija nije potrebna, učešće na konkursu je besplatno