Događaji / Javni poziv za kandidovanje proizvoda za prodaju u Paviljonu Crne Gore na izložbi Expo 2020 Dubai

Gradnja.me

Javni poziv za kandidovanje proizvoda za prodaju u Paviljonu Crne Gore na izložbi Expo 2020 Dubai
OPIS


U skladu sa Odlukom o obrazovanju Organizacionom odbora za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi ‘’EXPO 2020 Dubai’’, Ministarstvo ekonomskog razvoja raspisuje Javni poziv za kandidovanje proizvoda za prodaju u Paviljonu Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai.


Svjetska izložba ili Expo predstavlja najznačajniju međunarodnu izložbu koja se od 1851. godine svake pete godine organizuje u izabranoj zemlji, odnosno gradu domaćinu. Zemlje učesnice, na inovativan i kreativan način, predstavljaju ideje, iskustva i najbolje prakse na temu predmetnog Expo-a. Naredna Svjetska izložba će se održati u Dubaiju u periodu od 1. oktobra 2021. do 31. marta 2022. godine pod krovnom temom „Povezivanje umova, stvaranje budućnosti“ koja obuhvata tri podteme: Mogućnost, Mobilnost i Održivost. Tokom šest mjeseci trajanja izložbe organizatori očekuju 25 miliona posjeta.


Paviljon Crne Gore nalazi se na uglu dvije promenade u tematskom distriktu „Održivost“ i biće otvoren za posjetioce 12 sati svakoga dana. Paviljon Crne Gore ima galerijski prostor veličine 200 m2 u kojem će biti postavljena izložba pod naziovom „Blagosloveni prirodom“. Izložba sadrži elemente arhitekture i dizajna koji izražavaju i valorizuju vrijednosti i specifičnosti podneblja Crne Gore. U okviru izložbenog prostora nalaziće se komercijalni prostor u kojem će posjetioci moći da kupe reprezentativne proizvode iz Crne Gore.


Ko može da se prijavi?


Crna Gora je prepoznata po prirodnim ljepotama, kulturnoj baštini i gastronomiji. Cilj je da na inovativan način prikažemo našu zemlju kao kreativnu, otvorenu, zemlju ideja spremnu za saradnju, stoga je ovaj poziv upućen svim preduzetnicima, stvaraocima, start-upovima, organizacijama i drugim privrednim subjektima koji kroz kreativni izraz iz oblasti dizajna suvenira, tekstila, umjetničkih radova malog formata, prehrambrenih i kozmetičkih proizvoda valorizuju potencijale, ljepote i specifičnosti Crne Gore. Lica koja su neposredno angažovana u organizovanju Javnog poziva, kao i/ili lica koja su u najužem srodstvu i koja neposredno sa Organizacionim odborom za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi ''Expo 2020 Dubai'' nemaju pravo učešća na javnom pozivu.

Zainteresovani kandidati su dužni da u okviru prijave dostave: prezentaciju prozivoda koja obavezno sadrži nekoliko fotografija proizvoda, opis proizvoda, deklaraciju, mogućnosti proizvodnje, kao i cijene proizvoda za različite količine.


Napomena: Svi prozivodi moraju biti usklađeni sa regulativama koje su definisane u Expo vodiču za komercijalne aktivnosti. Radi blagovremenog transporta u Ujedinjene Arapske Emirate, sve količine odabranih proizvoda neophodno je obezbijediti najkasnije do 26. jula 2021. godine.


Način prijave


Dokumentaciju je potrebno dostaviti elektronskim putem na email adresu: expo2020dubai@mek.gov.me


Kriterijumi za selekciju proizvoda su: povezanost sa glavnom temom Svjetske izložbe, podtemama i temom izložbe paviljona Crne Gore „Blagosloveni prirodom“; kulturološki značaj, originalnost i reprezentativnost; ekološki principi; etički način proizvodnje i nabavke.


Konačnu listu proizvoda koji će se prodavati u komercijalnom dijelu paviljona Crne Gore određuju Organizator Expo-a i nadležni organi Dubaija. Sa kandidatima čiji proizvodi budu selektovani za prodaju u Paviljonu Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai, Ministarstvo ekonomskog razvoja će zaključiti poseban ugovor o daljoj saradnji tokom trajanja izložbe.


Rok

Rok za prijavu je 10 dana od raspisa javnog poziva tj. do 10. jula 2021. godine.


Rješavanje sporova

Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog Konkursa rješavaće se putem sporazuma, mimo suda. U slučaju da ne bude moguće riješiti spor mirnim putem, sporovi će se rješavati u redovnom sudskom postupku, kod nadležnog Suda u Podgorici.