Događaji / Nagrada Božidar Milić 2021

Gradnja.me

Nagrada Božidar Milić 2021
OPIS


Prijave za Nagradu Božidar Milić za 2021. godinu, otvorene su od 4. avgusta do 4. novembra 2021. godine.


Nagrada je osnovana sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonskog stvaralaštva, urbanizma, prostornog planiranja, zaštite graditeljskog nasljeđa, kao i unapređenja nastave iz oblasti arhitekture i građevinarstva.


Osnovana je 2018. godine na inicijativu i pod pokroviteljstvom porodice prof. dr Božidara Milića i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.


Nagrada se dodjeljuje za doprinos u oblasti arhitekture i urbanizma, i to:


1) NAGRADA ZA KRITIČKO-TEORIJSKI TEKST

  • autoru/ima teksta o arhitekturi, urbanizmu, prostornom planiranju, zaštiti graditeljskog nasljeđa, razvoju savremene arhitektonske misli, kao i unapređenju nastave iz oblasti arhitekture i građevinarstva (udžbenici), koji je crnogorski državljanin;
  • autoru/ima kritičko-teorijskog teksta koji se bavi crnogorskom arhitekturom, urbanizmom i prostorom uopšte; a koji je objavljen u prethodne tri godine, do datuma dodjele Nagrade.


2) NAGRADA ZA REALIZOVANO DJELO

  • autoru/ima izvedenog urbanističkog i/ili arhitektonskog djela na teritoriji Crne Gore a koje je realizovano u prethodne tri godine, do datuma dodjele Nagrade.


3) NAGRADA ZA STUDENTSKI RAD

  • studentu za rad nastao u okviru nastavnog programa, učešćem na javnim konkursima ili kao rezultat sopstvenog istraživanja na određenu temu a koji je nastao u prethodne dvije godine, do datuma dodjele Nagrade.


Žiri u kategoriji Nagrada za kritičko-teorijski tekst je:

prof. dr sc. Nenad Lipovac, arhitekta

mr sci. Ljiljana Miletić Abramović, istoričarka umjetnosti

mr sc. Maroje Mrduljaš, arhitekta


Žiri u kategorijama Nagrada za realizovano djelo i Nagrada za studentski rad je:

prof. emeritus mr sc. Peter Gabrijelčić, arhitekta

prof. mr Goran Vojvodić, arhitekta

prof. mr sc. Boris Koružnjak, arhitekta


Javni poziv sa bližim uslovima prijave kao i Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.


Prijave se šalju elektronskim putem na e-mail adresu: nagrada@bozidarmilic.me do 4. novembra 2021. godine.


Svečana dodjela nagrada, kao i izložba prispjelih radova, održaće se 20. decembra 2021. godine u Podgorici.