Događaji / Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje “ploče”, dijela “ulice 26. novembar” i UP 126, u zahvatu DUP-a “Ulcinj-grad” za lokalitet Pristan

Gradnja.me

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje “ploče”, dijela “ulice 26. novembar” i UP 126, u zahvatu DUP-a “Ulcinj-grad” za lokalitet Pristan
OPIS


Opština Ulcinj raspisala je ponovo konkurs za idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje “ploče”, dijela “ulice 26. novembar” i UP 126, u zahvatu DUP-a “Ulcinj-grad” za lokalitet Pristan.


Konkurs je otvoren od 15. septembra do 5. novembra 2021. godine.Geodetski snimak:

https://drive.google.com/drive/folders/1hRUShs3nNt1SudKdz2zEf1TLksTsNN5Q?usp=sharing

Katalog fotografija tretiranog područja i kontakt zona:

https://drive.google.com/drive/folders/13wKZDFzyMH_R7QswkqS1jGYCEsOGwfSJ?usp=sharing