Događaji / Seminar "Trendovi u arhitekturi zasnovanoj na konceptima energetske efikasnosti i pasivne kuće"

Gradnja.me

Seminar "Trendovi u arhitekturi zasnovanoj na konceptima energetske efikasnosti i pasivne kuće"
OPIS


Seminar pod nazivom: „TRENDOVI U ARHITEKTURI ZASNOVANOJ NA KONCEPTIMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI I PASIVNE KUĆE“ zakazan je za 23. septembar 2021. godine, u trajanju od 12:00 do 15:00 časova. Seminar sa međunarodnim učešćem predstavlja aktivnost u kontekstu obilježavanja trideset godina od donošenja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori.

Zamišljen je kao doprinos edukaciji i popularisanju arhitekture koja se zasniva na konceptima (i modelima) smanjivanja potrošnje energije, namijenjene uslovima boravka (u zatvorenom prostoru), što predstavlja i direktan (i mjerljiv) doprinos smanjivanju emisije gasova staklene bašte za onaj udio za koji su odgovorne zgrade (40%), odnosno njihovo korišćenje.

Predavači na seminaru će biti arhitekte i univerzitetski profesori koji se duži niz godina bave istraživanjem i prenošenjem znanja u ovoj oblasti. Imajući u vidu da se radi o arhitekturi koja se prepoznaje po načelno naglašenim tehnološkim i tehničkim aspektima, od posebne je vrijednosti okolnost da će se o konceptima, metodama i realizacijama ovako orijentisane arhitekture govoriti iz ugla arhitekata čija se vodeća uloga, ni u ovom slučaju, ne dovodi u pitanje.

Predavanja će biti objavljena u elektronskom zborniku na Web stranici Arhitektonskog fakulteta. Učešće gostujućih predavača biće realizovano putem on-line platforme.


Mjesto i vrijeme održavanja seminara

Seminar će se održati u u velikoj sali Rektorata Univerziteta Crne Gore („Plava sala“), u trajanju od 12:00 do 15:00 časova. Seminar se može pratiti i onlajn, putem Zoom link-a.


Zoom link za pristup seminaru

https://zoom.us/j/96211043640?pwd=c211N2VkbHVwcElvTXBsZWN3bjdFQT09


Program seminara

12:00 – 12:10 Prof. dr Svetlana Perović, d.i.a.

Dekanka Arhitektonskog fakulteta, Univerziteta Crne Gore

Uvodna riječ – Otvaranje skupa

12:15 – 12:45 Prof. dr Saja Kosanović, d.i.a.

Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, Arhitektura

»Ishodišta i ciljevi energetske održivosti u arhitekturi«

12:50 – 13:20 Prof. dr Dušan Ignjatović, d.i.a.

Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu

»Iskustva u procesu pripreme uslova za energetsku sertifikaciju zgrada u Srbiji«

13:25 – 13:55 Željka Hrs Borković, d.i.a.

SAEPTUM, Zagreb

»Iskustva Republike Hrvatske u energetskoj obnovi zgrada i gradnji novih zgrada gotovo nulte energije«

14:00 – 14:30 Prof. dr Martina Zbašnik Senegačnik, d.i.a.

Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Ljubljani

»Pasivna kuća – energetski optimalna kuća«

14:35 – 15:00 Prof. dr Dušan Vuksanović, d.i.a.

Arhitektonski fakultet, Univerzitet Crne Gore

»Percepcija energetske efikasnosti zgrada u Crnoj Gori i konsekvence«

Seminar je otvoren za javnost.

DOBRODOŠLI!