Događaji / Radovi na sanaciji postojećih saobraćajnica - OPŠTINA BUDVA

Gradnja.me

Radovi na sanaciji postojećih saobraćajnica - OPŠTINA BUDVA
OPIS

Opis

Radovi na sanaciji postojećih sabraćajnica.


Datum objave

24.3.2022 12:00


Početak podnošenja

24.3.2022 12:00


Kraj podnošenja

25.4.2022 10:00


Datum otvaranja

25.4.2022 10:00


Rok za donošenje odluke

24.6.2022 10:00


Procijenjena vrijednost nabavke:

165.289,26 EUR