Usluge / Hidroizolacija neprohodnih krovova

Izonet

Hidroizolacija neprohodnih krovova
OPIS


Neprohodni krovovi, najčešće ravnog oblika, konstruisani su na način da im je hidroizolacioni pokrivač direktno izložen i vidljiv, odnosno u drugoj varijanti on je zaštićen i opterećen. Neprohodne ravne krovove sa izloženim i vidljivim hidroizolacionim pokrivačem u tehničkom smislu klasifikujemo i nazivamo izloženim neprohodnim ravnim krovovima. Neprohodni ravni krovovi kod kojih je hidroizolacioni pokrivač zaštićen i opterećen sa šljunkom ili nekim drugim materijalom, nazivamo zaštićenim ili u praksi najčešće – balastnim neprohodnim ravnim krovovima.


Sve navedene izvedenice i tehničke podjele navedenih ravnih krovova spadaju u neprohodne ravne krovove iz razloga što isti nisu projektovani i osmišljeni za korištenje i redovnu upotrebu. Predmetni krovovi isključivo služe za zaštitu objekta od negativnih atmosferskih uticaja te je njihovo korišćenje ograničeno isključivo u servisne svrhe samog krova.NEPROHODNI IZLOŽENI KROVOVI

BALASTNI NEPROHODNI KROV SA ŠLJUNKOM

OSTALE KOMPONENTE SISTEMA