Proizvodi / DEKING TERMO JASEN

JAF

DEKING TERMO JASEN
OPIS


Deking (podne daske)od termodrveta, evropskog drveta, je idealan za spoljašnju upotrebu zahvaljujući posebnoj termičkoj modifikaciji. Kroz proces bez hemikalija, drvo se termički obrađuje toplotom i parom. Ovo oplemenjivanje menja ćelijsku strukturu drveta, koje tada jedva reaguje na vlagu ili suvoću. Povećana je stabilnost dimenzija, dok su pucanje, bubrenje i skupljanje smanjeni. Termodrvo je otporno na gljivične napade i dobija atraktivnu, homogenu tamnu boju bez gubljenja karakterističnog zrna drveta.