Reference / Hotel Mercur Palace

Lamex

Hotel Mercur Palace
OPIS

Projekat: Merkul Palace hotel

Lokacija: Vrnjačka Banja, Srbija

Arhitektonski biro: mARHi biro za projektovanje

Primena Max Compact Exterior panela na aluminijumsku podkonstrukciju.

Dekori:  0424 Loft NY, 0085 NT Bela, 0603 NT Ardens