Proizvodi / Transportne trake

Marex Technology

Transportne trake
OPIS

Trakasti transporter se koristi za transport nasipnog i komadnog tereta pretežno u horizontalnom i malo nagnutnom pravcu pomoću trake kao vučnog i nosećeg elementa Rade po principu neprekidnog transporta i zbog svojih izuzetno povoljnih tehnoekonomskih karakteristika predstavljaju najrasprostranjenije uređaje u eksploataciji. Odlikuju se velikim kapacitetima, velike dužine transportera, jednostavna i laka konstrukcija, velika pouzdanost u radu, itd. Izrađuju se različitih dimenzija, dužina transportnog puta, nagiba i dr. Trake se prave od različitih matrerijala, tipično sa oslonim valjcima različitih tipova. Pogon je obično elektromotorni, a niz tehničkih detalja je u zavisnosti od materijala, mesta primene, uslova rada i dr.