Proizvodi / Magnum cevasti difuzori

Marex Technology

Magnum cevasti difuzori
OPIS

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DIFUZORA:


  • Dostupno u standardnim dužinama od 1000 mm, 1500 mm i 2000 mm
  • Instaliran bočno kao integrisana jedinica sa dvostrukim difuzorom
  • Ujednačena raspodela vazduha po dužini kanala od kraja do kraja
  • Brza i laka instalacija sa zasunom na umetanje