Reference / Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda EVRAFISH

Marex Technology

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda EVRAFISH
OPIS

IZGRADNJA MEHANIČKO-HEMIJSKOG POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA KOJE ODVODE PRETHODNO OČIŠĆENU KANALIZACIJU U KOMUNALNU KANALIZACIJU U BRUSACHU


Uređaj:


Separator cilindara

Flokulator

Dozirna stanica

Flotator

Ozonator

Presa sa vijčanim diskom sa dinamičkim flokulatorom

Vijčani transporter za mulj i preseje

Biofilter

Kapacitet: 300m3 / D