Projekti / Zatvorski kompleks (ZIKS)

Studio Vertikala

Zatvorski kompleks (ZIKS)
OPIS

Projekat: Zatvoreni kompleks Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (Ziks) – II nagrada

Status: konkurs

Lokacija: Danilovgrad

Klijent: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Autori: Branko Lutovac, Ana Mičić Moračanin, Tijana Lutovac, Srđan Lutovac, Gojko Mitrović

Saradnici: /

Godina projektovanja: 2018

Ukupna površina: 6260 m2


U vremenu kada se propituje način projektovanja zatvora i oduzimanja slobode kretanja, projektovanje istih predstavlja izazov. Polazište koncepta za nove objekte je da se kompletan kompleks tretmanom forme, ili njenih elemenata, uveže u vizuelnu cjelinu, tj da se postigne vizuelni kontinuitet lokacije. Kao najveća estetska vrijednost postojećih objekata nameće se upotreba opeke na fasadama, kao svevremenog, čvrstog, materijala. Zid kao element koji je granica između spolja i unutra, unutranjeg i spoljašnjeg, zatvorenog i otvorenog prostora. Sa višeznačnom simbolikom različito je tretiran u odnosu na objekat na kojem je upotrijebljen.