Projekti / Vrtić u Ulcinju

Studio Vertikala

Vrtić u Ulcinju
OPIS

Projekat: Vrtić

Status: Takmicenje

Location: Ulcinj,Montenegro

Autori: Branko Lutovac, Ana Micic Moracanin,Srdjan Lutovac,Gojko Mitrovic

godina: 2019

Površina: 930m2


S obzirom na namjenu objekta cilj nam je bio stvoriti formu zgrade koja će biti vizuelno pristupačna i prijatna djeci, ali sa izbalansiranim odnosom masa i proporcijom forme. Kao osnovni element uzeta je prosta kuća sa dvovodnim krovom, forma koju djeca najčešće crtaju, i prva asocijacija na sagrađenu strukturu, počevši od najranijeg doba. Ovakav obliik dao nam je modul, koji smo multiplikovali praveći formu koja je kompaktna, ali ujedno i dovoljno dinamična da objektu da karakter i upečatljivost.