Projekti / B House
OPIS

Projekat: Stambeni objekat

Status: Idejno Rešenje i Glavni Projekat

Lokacija: Kalimanj,Tivat

Autori: Branko Lutovac, Ana Mičić Moračanin

Saradnici: Gojko Mitrović,Mirjana Ardalić

Godina: 2020

Povrsina: 200 m2


Lokacija na kojoj se projektuje objekat se nalazi između objekata koji je okružuju sa sve četri strane, kao i sa visokim betonskim ogradama tik uz granice parcele. Shodno tome izdvajaju se tri dominantna nedostatka: nedostatak intime, nedostatak otvorenih pogleda (naročito iz prizemlja) i nedostatak dovoljne količine dnevne svjetlosti.

Glavni koncept kojim bi se prevazišli gore navedeni nedostaci je aktiviranje krovne terase sa koje bi se pružao pogled na more i imala dovoljna intima za korisnike objekta. Tako je poseban akcenat dat na krovnu terasu, kao i na vizuelni identitet iste. To se postiglo korišćenjem elemenata okvira koji oslobađaju, a ujedno i kadriraju poglede na more i bokokotorski zaliv, kao i gusto ređanih vertikalnih elemenata koji dozvoljavaju prolaz svjetlosti ali ujedno i doziraju poglede susjeda.

Kombinacijom okvira i vertikalnih elemenata dat je identitet objektu, koji svojom bjelinom djeluje neutralno na gusto naseljenu okoliš, a sav akcenat daje krovnoj terasi.