Projekti / Pergola House

Studio Vertikala

Pergola House
OPIS

Projekat: Stambeni objekat

Status: Idejno rešenje i glavni projekat

Lokacija: Tivat,Montenegro

Autori: Branko Lutovac, Ana Mičić Moračanin

Godina: 2020

Površina: 237 m2


Lokacija je u ruralnom području poluostrva Luštica, u naselju Bogišići, na ravnom terenu i okružuju je zelene površine visokog rastinja. Sa lokacije se oslobađaju pogledi na more tek sa neke visine od 3-4m od nivoa tla. Polazna ideja za koncept je da objekat ostvari što bolje poglede na more sa gornje etaže, a istovremeno da se svojom usitnjenom formom uklopi u ukupnu sliku naselja.S obzirom da je odrina prepoznatljiv element forme tradicionalnih kuća ovog podneblja, upotrijebljena je na ovom objektu u varijanti pergole.