Projekti / The Loft
OPIS

Projekat: Stambeno poslovni objekat

Status: Idejno resenje i glavni projekat

Lokacija: Tivat,Montenegro

Autori: Branko Lutovac, Ana Micic Moracanin

Godina: 2019

Površina: 772,32m2


Stambeni kompleks sa 4 luksuzne vile koji se nalazi u Tivtu. Prilikom odabira koncepta cilj je bio pozicionirati objekte tako da se ostvare što slobodniji pogledi na Bokokotorski zaliv. Cilj je bio stvoriti što usitnjenije strukture, koje bi zajedno sa kosim terenom i vegetacijom bili nenametljivi, kako za susjede, tako i za poglede sa mora. Usitnjene strukture su pored volumena, dobijene i raslojavanjem forme na transparentni i netransparentni dio objekta. Donje vile su u odnosu masa takve da je objekat kvadratna kamena kuća, na koju se naslanja stakleni kubus, sa laganom čeličnom krovnom konstrukcijom. S obzirom na transparentnost, naslonjeni kubus izgleda kao odrinom natkrivena terasa ispred starih kamenih kuća tipičnih za ovo podneblje. Ovakav odnos masa je uslovio da objekat izgleda vizuelno manji, kao i bolje uklopljen u lokaciju. Težilo se savremenom transponovanju tradicionalnih formi.