Proizvodi / Krovni prozori - Standard Plus sa donjim upravljanjem

Velux

Krovni prozori - Standard Plus sa donjim upravljanjem
OPIS

Zahvaljujući pristupačnom, energetski efikasnom trostrukom staklu, naš nov Standard Plus krovni prozor sa donjim upravljanjem doprinosi da vaš dom bude više energetski efikasan i siguran. Jedinstveni ThermoTechnology™ izolacioni sistem i dodatna dihtung guma povećavaju izolacione performanse prozora, održavaju optimalnu temepraturu u vašem domu i štite ga od hladnoće. Donje upravljnje je naročito pogodno za ugradnje na većim visinama i zidove sa visokim parapetom

Dodatne pogodnosti

  • Energetski efikasno trostruko staklo
  • ThermoTechnology™
  • Zvučna izolacija
  • Dodatna dihtung guma
  • Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
  • Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
  • Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
  • Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
  • Bez dodatnog održavanja (GLU B)


Krovni prozori/ DWG crteži - pojedinačna ugradnja

Krovni prozori/ DWG crteži - kombinovana ugradnja

Krovni prozori/ Tehničke karakteristike prozora

Krovni prozori/ Predmer i predračun

Krovni prozori/ Atesti

Krovni prozori/ BIM

Krovni prozori/ Uputstva za ugradnju


VIDEO

VELUX gornje ili donje upravljanje?