Proizvodi / Odimnjavanje za prozore za kose krovove

Velux

Odimnjavanje za prozore za kose krovove
OPIS

VELUX krovni prozor sa efikasnim odimnjavanjem. Prozor sa odimnjavanjem se aktivira ili automatski preko senzora za dim ili ručno preko ručnog javljača požara. Prirodna ventilacija radi svakodnevne udobnosti se aktivira preko integrisanog prekidača u sistemu kontrole, ili preko pomoćnog zidnog prekidača.