Firme / Centar za Arhitekturu i Dizajn
Centar za Arhitekturu i Dizajn

Arhitektura, enterijer i pejzažno uređenje.

6

OPIS

Firma CARD je osnovana 2017. Godine u Podgorici i posluje u oblasti arhitekture, enterijera i pejzažnog uređenja. Naš cilj je stvaranje dizajna koji je u skladu sa svojim okruženjem.


CARD je skraćenica od „Centar za Arhitekturu i Dizajn“, a odnosi se na naš jasan konceptualni dizajn, inovativnost i ozbiljan pristup detaljima. Svojim pristupom kreiramo rješenja svjetske klase koji su obogaćeni lokalnom tradicijom, kontekstom i najnovijom tehnologijom.


Tim talentovanih arhitekata, dizajnera i inženjera teži pretvaranju klijentovih ideja u stvarnost na najefikasniji i najinovativniji način razvijajući projekat u multidisiplinarnom i kolaborativnom procesu, posvećujući veliku pažnju istraživanju tehničkih i kreativnih rješenja.


Uživamo u izazovima koji se javljaju u širokom spektru poslova koje obavljamo, pokušavajući da iskoristimo ekspertizu i agilnost za stvaranje jedinstvenog i vanvremenskog dizajna. 


Tel: +382 68 111 682

E-mail: info@card.co.me

PROJEKTI

Idejna rješenja

Park Mansion

Centar za Arhitekturu i Dizajn

Idejna rješenja

Apart House

Centar za Arhitekturu i Dizajn

Glavni projekti

13. Avenue

Centar za Arhitekturu i Dizajn

Glavni projekti

Twin House

Centar za Arhitekturu i Dizajn

Idejna rješenja

T House

Centar za Arhitekturu i Dizajn

Glavni projekti

Mediterranean Garden

Centar za Arhitekturu i Dizajn