Vodič kroz klasifikaciju ljepkova za keramiku

Prilikom postavljanja keramičkih pločica posebnu pažnju je potrebno posvetiti izboru odgovarajućeg lijepka. Faktori koji utiču na izbor lijepka za keramičke pločice su tip podloge, lokacija (spolja ili unutra), dimenzije pločica i očekivano opterećenje obloge. Ljepkovi za keramiku na svom pakovanju imaju istaknutu klasifikaciju prema evropskom standardu EN 12004. Ova klasifikacija daje više informacija o vrsti i karakteristikama lijepka. 

Klasifikacije ljepkova za keramiku

Klasifikacija ljepkova za keramiku se sastoji od nekoliko znakova koji bi nam u kombinaciji trebali dati više imformacija o svojstvima lijepka. U nastavku su značenja pojedinačnih znakova klasifikacije ljepkova.


C1 – Normalni cementni lijepak

C2 – Poboljšani cementni lijepak

F – Lijepak koji ima brzo vrijeme vezivanja

T – Lijepak sa smanjenim klizanjem

E – Lijepak sa produženim otvorenim vremenom rada

S1 – Deformabilni lijepak

S2 – Visoko-deformabilni lijepak


Napomena: Razmatrana je klasifikacija za cementne ljepkove za keramiku koji se dominantno koriste. Epoksidni i disperzivni ljepkovi nisu obuhvaćeni ovim člankom. 

C1TE – normalni cementni lijepak sa smanjenim klizanjem i otvorenim vremenom rada

Preporučuje se za lijepljenje pločica malih i srednjih formata, dimenzija do 45x45 cm. Može se koristiti spolja i unutra. 


C2TE – poboljšani cementni lijepak sa smanjenim klizanjem i otvorenim vremenom rada

Ovaj lijepak ima poboljšanu cementnu formulaciju što mu daje pojačanu snagu vezivanja i dugotrajniju vezu sa podlogom. Može se koristiti spolja i unutra, za lijepljenje manjih i srednjih formata pločica (do 60x60 cm).


C2TES1 - poboljšani cementni deformabilni lijepak sa smanjenim klizanjem i otvorenim vremenom rada

Ljepkovi sa oznakom S1 imaju veću flaksibilnost pa su pogodni za lijepljenje pločica u uslovima čestih temperaturnih promjena. Mogu se koristiti za lijepljenje pločice za pločicu, a pogodni su i za lijepljenje pločina na mjestima sa podnim grijanjem. Preporučuje se njihova primjena spolja i unutra za lijepljanje pločica formata do 80x80 cm. 


C2TES2 - poboljšani cementni visoko-deformabilni lijepak smanjenim klizanjem i otvorenim vremenom rada

Ljepkovi sa oznakom S2 imaju izuzetnu fleksibilnost i široki spektar primejna. Oni se preporučuju u sljedećim slučajevima:

 pločice konstantno izložene vodi (bazeni, rezervoari)

  • pločice koje su često izložene suncu (zbog velike fleksibilnosti lijepka moguće su značajnije deformacije bez pucanja)
  • pločice izložene velikim statičkim i dinamičkim opterećenjima
  • pločice na mjestima podnog grijanja
  • pločice velikih formata

 

Crta Pročitajte još

  Faktori koji utiču na izbor lijepka za keramičke pločice24.04.2023. Gradnja


# lijepak za keramičke pločice

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!