LAMEX: m.look – arhitekturne Fundermax ploče

izvor: lamex.rs

M.look su specijalne Fundermax ploče A2 klase gorivosti ( A2-s1, d0 u skladu sa EN 13501-1) i imaju široku primjenu u eksterijeru i enterijeru. Zbog svojih osobina, prije svega klase gorivosti, m.look se primjenjuje u javnim ustanovama, komercijalnim prostorima i objektima kolektivnog stanovanja.


Zašto A2 klasa?

„Negorivi” građevinski materijali su oni koji pod propisanim uslovima ispitivanja ne mogu da gore ili da doprinesu razvoju požara. To su materijali klase A1 i A2 u skladu sa klasifikacijom prema EN 13501-1. Treba napomenuti da je materijal klase A2, iako doslovno nije „negoriv”, svrstan u istu „makroklasu” kao A1, jer je njegov doprinos razvoju požara i oslobađanju toplotne energije izuzetno ograničen.


Često se samim projektom predviđa upotreba ovakvih materijala, posebno kada se radi o izgradnji i opremanju npr. bolnica, domova za stare, šoping centara, bioskopa, sportskih ustanova, aerodroma, puteva za evakuaciju, dvorana…

izvor: lamex.rs

Struktura m.look-a:

Radi se o arhitekturnim fasadnim panelima sa moćnim fiberglass, negorivim jezgrom i veoma otpornom površinom. Dekorativni površinski sloj je otporan na ogrebotine, izblijeđivanje od sunca, otporan na udarce, grad. Takođe, ove ploče imaju svojstva protiv grafita i lako se čiste.


Negorivo, mineralno jezgro

Negorivo mineralno jezgro nalazi se između otpornih dekorativnih površina (dekorativni HPL sa obije strane, u skladu sa decorative HPLEU standardom EN 438).Treba napomenuti da se ovaj sertifikovan i održiv materijal može primjenjivati u enterijeru i eksterijeru, u strukturama FH i NT, u brojnim dekorima, (od jednobojih UNI dekora do onih inspirisanih materijalima i reprodukcijom drveta). Pored ogromne praktične vrijednosti, pa čak i neophodnosti, tu je kreativni potencijal i dekorativnost ovih Fundermax ploča.

izvor: lamex.rs

Primjena u eksterijeru:

 • Ventilisane fasade
 • Oblaganje balkona, stepeništa
 • Oblaganje sendivič panela
 • Klizni elementi
 • Pergole
 • Nadstrešnice
 • Ograde i pregrade
 • Okapnice


izvor: lamex.rs

Primjena u enterijeru

Pored upotrebe m.looka za ventilisane fasade ili balkonske pregrade, veoma je značajna primjena ovih panela u enterijeru. Ploče za enterijersku upotrebu sa ovom klasom gorivosti je odobrena od strane Njemačkog instituta za tehnologiju izgradnje DIBt, i važi ista klasifikacija za negorive građevinske materijale A2 –s1, d0.

Pored toga što spada u negorive materijale i shodno tome može da odgovori na zahtjeve projekta, m.look ima i ostala značajna svojstva koja doprinose vrijednosti objekta.

izvor: lamex.rs

M.look ploče za unutrašnju upotrebu su:

 • Otporne na ogrebotine
 • Otporne na vlagu i toplotu
 • Dimenzionalno stabilne
 • Štite zidove od oštećenja
 • Lako se čiste i dezinfikuju jer su izrazito otporne na hemikalije
 • Paneli imaju antigrafitno svojstvo
 • Kao obloga zida sprečavaju razvoj mikroorganizama


Kao obloga zida u A2 klasi gorivosti, koriste se u sljedećim zonama:

 • Holovi koji vode do liftova
 • Holovi u zdravstveniom ustanovama, staračkim domovima i sličnim ustanovama javne namjene
 • Šoping centri
 • Učionice
 • Poslovni prostori
 • Ulazi u hotele
 • Sportske ustanove
 • Bioskopi

izvor: lamex.rs


04.08.2023. Gradnja


# eksterijer # enterijer # fundermax # lamex # materijali # ploča

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!