Stiropor ili kamena vuna kao izolacija na fasadi

Kontaktna fasada, u narodu poznata kao „Demit“ fasada je najčešće rješenje spoljašnje izolacije objekata u našoj zemlji i okruženju. Ime „Demit“ potiče od slovenačkog brenda Demit koji je prvi predstavio ovaj sistem spoljašnje izolacije u našoj zemlji. Ovo je ekvivalentno poistovjećivanju prvog proizvođača kalkulatora koji se zvao Digitron sa stvarnim imenom proizvoda, ili npr. poistovjećivanju Kaladonta sa pastom za zube.


U Evropi se ovaj sistem spoljašnje izolacije naziva ETICS (External Thermal Insulation Composite System) ili Spoljašnji Termo-izolacioni kompozitni sistem. Riječ kompozitni implicira na to da je ovaj sistem napravljen od više komponenata i izbor svake komponente mora biti pažljiv da bi se postigao pravi efekat. Jedna od najvažnijih komponenti kontaktne fasade je termo-izolacioni panel koji koristimo. Kod nas se najčešće koristi EPS (ekspandirani polistiren) ili popularno stiropor, a rjeđe se koristi mineralna kamena vuna.

Stiropor se nametnuo kao primarno rješenje zbog niže cijene u odnosu na kamenu vunu ali i zbog toga što je sa njim lakše raditi pa ga majstori uvijek rado preporučuju, a za ugradnju kamene vune uvjek traže malo više novca.Još jedan razlog zog čega je stiropor češće rješenje je i to što nema mnogo majstorskih ekipa koje znaju kvalitetno da ugrađuju kamenu vunu.

Kod izbora termo-izolacionog panela treba voditi računa o nekoliko bitnih mehaničkih i fizičkih karakteristika, kao što su: toplotna provodljivost, zvučno-izolaciona moć, otpornost na požar, otpornost na difuziju vodene para, težina i čvrstoća pri pritisku.Toplotna provodljivost je jedna od najznačajnih karakteristika u odnosu na koju treba birati termoizolacioni panel. Označava se koeficijentom toplotne provodljivosti λ (lambda) i poželjno je da je on što manji jer to znači da će vaš panel zimi propuštati manje toplote iz objekta, a ljeti će propuštati manje toplote u objekat. Kamena vuna ovdje ima prednost u odnosu na stiropor jer ima manji koeficijent toplotne provodljivosti što je čini efikasnijim rješenjem. Važno je reći da postoje različiti tipovi kamenih vuna i stiropora i da svaki tip ima različite koeficijente toplotne provodljivosti koje je potrebno provjeriti. Na tržištu se npr. najčešće koristi 17-gramski stiropor (17 grama po decimetru kubnom) i on ima veći koeficijent toplotne provodljivosti od 25-gramskog stiropora koji je bolji što se tiče toplotne provodljivosti, ali je i skuplji pa se skoro i ne koristi.

Zvučno-izolaciona moć je takođe jedna od bitnijih karakteristika jer ona direktno utiče na komfor objekta u kojem živimo. Stiropor ovdje mnogo zaostaje u odnosu na kamenu vunu koja ima značajno veću zvučno-izolacionu moć i rješenje je koje će vam donijeti veći komfor.


Kamena vuna kao prirodan materijal omogućava bolju difuziju vodene pare što omogućava objektu da „diše“ i smanjuje vlažnost u njemu. Koeficijent za difuziju vodene pare za kamenu vunu iznosi μ=1,2, a za stiropor μ=30-40. Ovo je najbolje uporediti sa koeficijentom difuzije vodene pare za vazduh koji iznosi μ=1. Vidimo da je kamena vuna veoma bliska samom vazduhu. Za ovo možemo da kažemo da je samo teoretska prednost jer se većina vodene pare izbaci iz objekta provjetravanjem. Medjutim, i dalje je prednost.


Vatrootpornost je još jedna oblast u kojoj kamena vuna ima bolje karakteristike jer je potpuno negoriv materijal, klasa gorivosti A1, dok je stiropor klase gorivosti B1 što je značajno slabije. O ovome se u Evropskim zemljama veoma vodi računa i u nekim zemljama se čak plaća manji porez na objekat ukoliko je izolovan kamenom vunom, a ne stiroporom.

Stiropor je sa druge strane lakši materijal i, u odnosu na kamenu vunu, je znatno lakši za ugradnju što ga čini poželjnim od strane majstora. Takođe je jeftinije rješenje i na našem tržištu se najviše zbog toga koristi, a i zbog malog broja majstorskih ekipa koje su sposobne ugraditi kamenu vunu.


Iz svega navedenog možemo zaključiti da je kamena vuna sigurno bolje i trajnije rješenje u odnosu na stiropor. Dodatno uloženi novac u upotrebu kamene vune umjesto stiropora se povrati kroz manji utrošak električne energije, veći komfor, manji rizik od požara i duže trajanje same fasade. Naš savjet je da se, ukoliko imate novca, odlučite za kontaktnu fasadu sa kamenom vunom kao izolacionim materijalom.


Utrošak materijala

Na našem portalu u sekciji KALKULACIJE postoji kalkulator za utrošak materijala pri izrade kontaktnih fasada. On služi da vam da okviran uvid u količinu materijala koja će vam trebati u odnosu na površinu fasade. Korišćenje alatke je veoma jednostavno. Dovoljno je da kao ulazni parametar ukucate površinu fasade koju je potrebno izraditi i dobićete okvirnu količinu materijala koja vam je potrebna. Za sada postoje kalkulatori za izračunavanje utroška materijala za:


Kontaktna fasada sa stiroporom - utrošak materijala

Kontaktna fasada sa kamenom vunom - utrošak materijala

Crta Pročitajte još

  Razlike između stiropora i stirodura

  Kontaktne fasade

  Ventilisane fasade

  Strukturalne i polustruktralne fasade

  Šta je dvostruka fasada i koji je njen princip rada

  Perforirane metalne fasade07.10.2019. Gradnja


# fasada # izolacija # kamena vuna # stiropor

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!