Unakrsno lamelirano drvo (VIDEO)

Foto: Alison Brooks

Unakrsno lamelirana drvna građa („cross laminated timber“-CLT) je prefabrikovani proizvod koji se sastoji od lamela drveta koje se lijepe u slojevima upravno jedna na drugu. Razlika u odnosu na obično lijepljeno lamelirano drvo je to što su slojevi upravni jedni na druge što unakrsno lameliranom drvetu daje čvrstoću u oba pravca omogućavajuću mu dobru nosivost kako na pritisak tako i na zatezanje. Unakrsno lamelirano drvo je održiv materijal jer ne zahtijeva sagorijevanje fosilnih goriva prilikom izrade, a i drvo je samo po sebi obnovljivo.


Kako se pravi unakrsno lamelirano drvo

Izrada unakrsno lameliranih panela počinje sušenjem dasaka od drveta (lamela). Nakon što su dovoljno suve, daske se slažu i lijepe u slojevima tako da je svaki sledeći sloj upravan na prethodni. Zatim se panel presuje da bi se dobila jedinstvena drvna masa. Obično se slaže tri do sedam slojeva lamela u zavisnosti od namjene panela. 


Primjena unakrsno lameliranog drveta

Paneli od unakrsno lameliranog drveta mogu služiti kao zidovi, podovi, medjuspratne tavanice, a i za izradu nosećih ramova u konstrukciji. Prednost upotrebe unakrsno lameliranih panela je u tome što se već u fabrici mogu lako izrezati na tačne dimenzije i mogu se predvidjeti otvori prema projektu. Tako gotovi elementi se transportuju na gradilište gdje se sastavljaju. Ovo značajno ubrzava proces izgradnje i smanjuje količinu građevinskog otpada pa gotovo da nema viška s obzirom na to da su svi elementi napravljeni u fabrici po projektu. Kada se zidovi izvode od unakrsno lameliranih panela nema potrebe za nekom dodatnom oblogom jer je panel kompaktan i ne zahtijeva završnu obradu. Uglavnom se paneli samo premazuju sa providnom hidroizolacijom da bi zadržali prirodan izgled. 

Foto: Ken'ichi Suzuki


02.03.2020. Gradnja


# clt # materijali # održiva gradnja # savjeti # unakrsno lamelirano drvo

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!