Osobine betona

Beton je najrasprostranjeniji materijal u građevinarstvu. Sastoji se od cementa, agregata (pijesak, šljunak...) i vode. Da bi se dobio odgovarajući kvalitet betona, potrebno ga je pravilno dozirati. Ovo znači naći pravi odnos cementa, pijeska i vode. Najbitnije je da, kad beton očvrsne, ima one karakteristike koje su projektom predviđene. Zbog ovoga se uvijek treba strogo pridržavati projektovanog sastava betona. Očvrsli beton određuju njegove osobine koje navodimo u nastavku.

Zapreminska težina betona

Ona zavisi od prirode i vrste sastavnih djelova i njihovog međusobnog odnosa. Najčešće se izražava u kg/m3.

Kompaktnost

Kompaktnost betona se određuje stepenom kompaktnosti koji je jednak odnosu zapremine betona bez šupljina i betona sa šupljinama. Što je njegova vrijednost bliža jedinici to je beton kompaktniji.

Poroznost

Vazdušne pore su neizostavan dio betona jer je svaki beton porozan u nekoj mjeri. Pore se javljaju usled lošeg sastava betona, mjehurića koji se javljaju prilikom ugrađivanja betona i prilikom isparavanja suvišne vode. 

Tvrdoća

Tvrdoća betona se obično utvrđuje utiskivanjem čelićne kuglice određenog prečnika i mjerenjem prečnika otiska, a može se utvrditi i sklerometrom.

Habanje

Habanje betona je veoma značajna osobina kod podova, gornjeg sloja kolovoza, kod nekih hidrotehničkih konstrukcija preko kojih prelazi voda i nosi čestice itd. Habanje zavisi od količine i marke cementa, vrste agregata i vodocementnog faktora (odnos količine vode i cementa).

Upijanje vode

U zavisnosti od zapremine pora, njihovog razmještaja i veličine beton može upijati veće ili manje količine vode. Ukoliko beton ima male, povezane pore on će upijati značajne količine vode. Mnogo manje vode će upijati beton koji ima krupnije pore koje nisu kapilarno povezane.

Vodopropustljivost

Vodopropustljivost betona u velikoj mjeri zavisi od vrste i količine cementa, vodocementnog faktora, vrste agregata i kompaktnosti betona. Ova osobina je veoma značajna kod hidrotehničkih konstrukcija kod kojih se koristi beton sa raznim aditivima koji mu povećavaju vodonepropustljivost. 

Postojanost na mrazu

Beton koji ima veliku količinu pora i šupljina će imati manju postojanost na mrazu. Pore i šupljine se pune vodom koja se usled smrzavanja širi i šteti beton.

Zapreminske promjene

Skupljanje i širenje betona je pojava koja zavisi od sredine u kojoj se beton nalazi i od uticaja temeperaturnih promjena. Beton se, kao i svi drugi materijali, pri promjeni temperature skuplja ili širi. Skupljanje i širenje betona se javlja od samog početka vezivanja cementa i traje dugo godina posle očvršćavanja betona.

Mehanička čvrstoća

Čvrstoća betona na pritisak je veličina u odnosu na koju se određuje marka betona. Dobro je poznato da beton ima veliku čvrstoću na pritisak. Čvrstoće na savijanje i zatezanje su značajno manje u odnosu na čvrstoću na pritisak i zbog ovoga se beton gotovo uvijek koristi u kombinaciji sa armaturom. 


13.05.2020. Gradnja


# beton # gradjevinarstvo # građevinski materijal

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!