Najčešći tipovi slogova kod zidanih zidova od opeke

Zidanje opekom je jedan od najprisutnijih radova u građevinarstvu. Prilikom zidanja opeka se može slagati na različite načine pri čemu se dobijaju različite vrste slogova. Izbor sloga zavisi od tipa i debljine zida, a ponekad može zavisiti i od estetike. Tokom zidanja se moraju poštovati određena pravila kako bi se kvalitet zida bio zadovoljavajući. 

Opeka mora biti čista kako bi se obezbijedilo dobro prijanjanje maltera. Ona se mora nakvasiti kako ne bi upila vodu iz maltera koja je potrebna za vezivanje. O ovome posebno računa treba voditi ljeti kada bi opeku trebalo potopiti pa tek onda koristiti. Malter treba biti dovoljno židak kako bi na pravi način ispunio spojnice između opeka. Malterom se ispunjavaju ležišnei dodirne (vertikalne) spojnice. Ležišne spojnice su horizontalne spojnice između dva sloja opeke dok su dodirne spojnice one između dvije susjedne opeke. Debljina dodirnih spojnica bi trebala biti 1 cm dok bi debljina ležišnih spojnica trebala iznositi 1,2 cm. 

Opeka koja se slaže tako da je njena najduža strana u pravcu prostiranja zida se naziva dužnjačka opeka ili dužnjak. Opeka koja se slaže tako da je njena najduža strana upravna na pravac pružanja zida se naziva vezačka opeka ili vezač. Debljina zida se često mjeri u dužinama opeke pa tako zid debljine 1/2 opeke ima debljinu od 12 cm, zid od 1 opeke ima debljinu 25 cm, a zid od 1,5 opeke ima debljinu 38 cm.


VRSTE SLOGOVA KOD OPEKE


Dužnjačka veza

Dužnjačka veza je najjednostavnija vrsta sloga koja podrazumijeva postavljanje opeke u podužnom pravcu pri čemu se opeke narednog sloja smiču za određenu dužinu. Obično se smicanje radi u dužini od 1/4 do 1/2 opeke. Na ovaj način se uglavnom zidaju zidovi debljine od 6 cm do 12 cm. Ovakva veza nije posebno jaka i ne preporučuje se za zidove većih dimenzija. 

Dužnjačka veza

Vezačka veza

Vezačka veza se postiže ređanjem vezača tj. opeke položene upravno na pravac pružanja zida. Kod ove veze naizmjenično smicanje slojeva se vrži na 1/4 opeke. Minimalna dužina zida koji se zida vezačkom vezom iznosi 25 cm koliko je puna dužina opeke. 

Vezačka veza

Obična ili blok veza

Obična veza predstavlja kombinaciju dužnjačke i vezačke veze. Zid se zida tako što se jedan sloj zida dužnjacima, a drugi vezačima. Smicanje između dva sloja iznosi 1/4 opeke. Kod ove veze je karakteristično to što se dodirne spojnice između dužnjačkih opeka poklapaju po visini, a ista je stvar i sa dodirnim spojnicama vezača. 

Obična veza

Krstasta veza

Krstasta veza je slična običnoj vezi s tim što se kod nje dodirne spojnice dužnjaka ne poklapaju po visini, dok se dodirne spojnice veznjaka poklapaju. Dužnjački slojevi se smiču za 1/2 opeke. Naziv je dobila po karakterističnim krstovima koje ovakav slog obrazuje. 

Krstasta veza

Gotska veza

Kod ove veze jedan sloj se sastoji od naizmjenično postavljenih dužnjaka i vezača. Naizmjenični slojevi se smiču tako da vezač bude po sredini dužnjaka iz prethodnog reda. 

Gotska veza

Holandska veza

Ona se dobija kada se izmedju dva gotska sloja ubaci jedan sloj vezača. Gotski slojevi se postavljaju tako da se po visini dodirne spojnice poklapaju dok se međuslojevi od vezača smiču za 1/4 opeke. 

Holandska veza

Utrošak materijala


Na našem portalu u sekciji KALKULACIJE postoji kalkulator za utrošak materijala kod zidanja zidova. On služi da vam da okviran uvid u količinu materijala koja će vam trebati u odnosu na površinu zida. Korišćenje alatke je veoma jednostavno. Dovoljno je da kao ulazni parametar ukucate površinu zida koji je potrebno ozidati i dobićete okvirnu količinu materijala koja vam je potrebna. Proračun važi za dužnjački slog. Za sada postoje kalkulatori za izračunavanje utroška materijala za:Crta Pročitajte još

  Ponovna upotreba crijepa za izradu zidova

  Zidanje zida opekom - utrošak materijala

  Šta je zid sa šupljinom, kako se gradi i koje su mu prednosti

  Kuća čiji su zidovi od maltera i opeke jednake debljine

  Šta je kapilarna vlaga u zidovima i kako je izbjeći

  Poređenje zidanog zida od opeke i suvomontažnog gipsanog zida20.10.2021. Gradnja


# opeka # slog # zidani zid # zidanje

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!