TPO hidroizolaciona membrana, načini ugradnje i karakteristike

TPO membrana je termoplastični poliolefin tj. jedinjenje sintetičke gume i polipropilena. Fleksibilan je materijal jer je ojačana mrežom poliesterskih vlakana. Guma joj daje otpornost na atmosferske uticaje, a mogućnost ugradnje toplim postupkom ima zahvaljujući termoplastičnoj karakteristici polipropilena.

TPO membrana ima najveću primjenu na ravnim krovovima komercijalnih zgrada, mada se može koristiti i za hidroizolaiciju tunela, bazena, podzemnih objekata…. Ukoliko se pravilno ugradi i održava, može trajati do 30 godina. Uglavnom je bijele ili svijetle boje pa je pogodna za reflektovanje UV zraka što doprinosi odvraćanju toplote od unutrašnjosti zgrade. Debljina TPO membrane se najčešće kreće od 1.2 mm do 2 mm dok je širina rolne uglavnom oko 2 m, sve u zavisnosti od proizvođača.  


Način ugradnje

TPO membrane se mogu ugrađivati na tri načina: ugradnja sa balastom, ugradnja potpunim lijepljenjem i ugradnja mehaničkim fiksiranjem. U svakom slučaju, membrane je potrebno preklopiti i “zavariti” postupkom vrelog vazduha (oko 600 ⁰C). Preklapanje membrane se obično radi u širini od 5 - 15 cm. 

Ugradnja sa balastom

Ugradnja sa balastom počinje postavljanjem, preklapanjem i “varenjem” membrana, nakon čega se one pritiskaju teretom (šljunak ili betonske ploče). Mnimalna težina terete je 50 kg/m2. Ovakav način ugradnje membrane se može primijeniti na bilo kojem objektu, sa uslovom da nagib krova bude manji od 1:6 i da postojeća konstrukcija može izdržati dodatni teret. 

Ugradnja sa lijepljenjem membrane

Kod ovakve ugradnje, membrane se čitavom površinom lijepe kontaktnim lijepkom za podlogu. i u ovom slučaju je potrebno preklopiti i “zavariti” spojeve. Kada se membrana lijepi za termoizolaciju, potrebno je provjeriti kompatibilnost kontaktnog lijepka sa materijalom termoizolacije kako ne bi došlo do neženjenih posljedica kao što je slabije prijanjanje ili moguće oštećenje termoizolacije. Ovaj metod ugradnje je malo skuplji zbog velike potrebe za velikom količinom lijepka, a takođe uzima i dosta vremena. 

Ugradnja mehaničkim fiksiranjem

Kod mehaničkog fiksiranja membrane se fiksiraju vijcima sa širokom glavom. Susjedne membrane se potrebno preklopiti 15 cm, a vijak na preklopima bi trebao biti na udaljenosti od 5 cm od ivice membrane. Susjedne membrane se preklapaju na minimalnoj širini od 10 cm. 


Prednosti TPO membrane

  • Ekonomično rješenje
  • Fleksibilnost i mogućnost ugradnje na svim vrstama objekata
  • Lako se održava
  • Instalacije je izuzetno brza
  • Odbija UV zrake i povećava energetsku efikasnost objekta
  • Ima malu težinu koja se kreće do 3 kg/m2
  • U slučaju oštećenja moguće je parcijalno sanirati
  • Otporna na rast biljaka i mahovine


Rok trajanja TPO hidroizolacije i sanacija

Prosječni rok trajanja TPO membrane je 15-20 godina. Tokom eksploatacije može doći do cijepanja membrane usljed raznih fizičkih djelovanja ili do popuštanja spojeva. Kada dođe do popuštanja membrane, vodi je otvoren put do termoizolacije, ukoliko je ima. Kada se termoizolacija zasiti vodom stvaraju se uslovi da dođe do njene penetracije u unutrašnjost objekta. Uglavnom u ovom trenutku korisnici zgrade reaguju i tada je potrebno uraditi inspekciju. Inspekcija treba da pokaže gdje su mjesta na kojima dolazi do prodora vode pri čemu se trebaju zabolježiti oblasti ispod membrane zahvaćene vodom. 


Tačke prodora vode se mogu odrediti vizuelnom inspekcijom, međutim za određivanje oblasti ispod membrane zahvaćene vodom potrebno je koristiti infrared uređaj. Infrared uređaj se koristi 30 minita nakon zalaska sunca kada se membrana ohladi. U tom trenutku će zarobljena voda biti malo toplija od površine krova pa ju je pomoću infrared uređaja lako locirati. Kada se voda locira, markerom se označe pozicije. U odnosu na broj oštećenja, starost membrane i stanja teemoizolacije, bira se najpovoljniji način sanacije. 


Crta Pročitajte još

  Hidroizolacija terase

  Hidroizolacija podzemnih betonskih konstrukcija metodom “bijele kade”27.06.2022. Gradnja


# hidroizolacija # ravni krov # tpo membrana

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!