Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT

Investitor

SAŠA Pavićević i Marko Drljević

Projekat izradio

PARALELE d.o.o.

Izvođač radova

APOLOS ING d.o.o.

Stručni nadzor

EUROZOX d.o.o.

BRGP

689.14

Spratnost

S+P+2

Parcela

KP 1986/1, KO GLAVICA, DANILOVGRAD

Grad

Danilovgrad

Početak radova

01.07.2021.

Završetak radova

01.07.2022.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!