Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

HOTEL 4*

Investitor

ALBIN DRNDAR

Projekat izradio

ORTO PROJEKT d.o.o.

Izvođač radova

A4 d.o.o.

Stručni nadzor

SEDAM-ING d.o.o.

BRGP

--

Spratnost

Su+P+4

Parcela

UP 108/1, KO DOBRE VODE

Grad

Bar

Početak radova

11.12.2019.

Završetak radova

11.12.2022.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!