Kako odabrati podlogu za dušek

Pri odabiru kreveta najviše pažnje posvećujemo dušeku često zaboravljajući jednako važnu podlogu ili podnicu. Dušek se postavlja na podlogu koja je sastavni dio kreveta. Podloga može biti puna, mrežasta i letvičasta. U nastavku pročitajte više o njima!

Puna podloga

Puna podloga se najčešće izrađuje od šperploče. Od svih podloga ona pruža najlošiju potporu za tijelo. Ona se izrađuju u jednom komadu zbog čega dolazi do savijanja u jednoj tački gdje tijelo pravi najveći pritisak. Usled takve deformacije podloge, cijelo tijelo ostaje u neparvilnom položaju.


Osim toga, puna podloga nije dobra ni sa aspekta ventiliranja dušeka. Dušeci od pune pjene, koji se moraju dobro ventilirati da ne bi došlo da razvoja bakterija i buđi, ne mogu se koristiti na ovim podlogama već morate birati dušek sa džepičastim jezgrom. Da bi se omogućilo kakvo takvo provjetravanje dušeka, često se u šperploči izrežu manji otvori za ventilaciju.

Mrežasta podloga

Mrežasta podloga se izrađuje od metala. Ona se takođe izrađuje u jednom komadu pa je sa aspekta potpore za tijelo slična punoj podlozi. U odnosu na nju je nešto elastičnija Za razliku od pune podloge, mrežasta podloga omogućava dobro ventiliranje dušeka pa se može koristiti za sve vrste dušeka.

Letvičasta podloga

Letvičasta podloga se izrađuje od drvenih letvica na odstojanju od 5cm. Ona je najčešći tip podloge jer pruža najbolju potporu koja je ujedno čvrsta i elastična. Obzirom da se podloga sastoji od više komada letvica, nema udubljivanja cijele podloge. Svaka letvica, u zavisnosti od toga koji dio tijela se na nju oslanja, trpi različiti pritisak i različito se uvija. Tako se stvara anatomski optimalan potpora za tijelo.


Kao mrežasta, i letvičasta podloga omogućava dobro ventiliranje dušeka pa se može koristiti za sve vrste dušeka.

Crta Pročitajte još

  Kako odabrati jastuk za spavanje27.03.2023. Gradnja


# dušek # krevet # namještaj i oprema # podloga za dušek

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!