Konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja osnovne škole u City Kvartu

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma raspisalo je međunarodni konkurs za Idejno arhitektonsko rješenje objekta osnovne škole u City Kvartu u Podgorici, u zahvatu DUP-a „Radoje Dakić“, na lokaciji površine 18.660,00m².

Od konkursnih radova se očekuje da, sagledavajući zatečene urbane vrijednosti uže i šire lokacije, na adekvatan način unaprijede vizuelni identitet bloka i ponude optimalno funkcionalno rješenje planiranih programskih sadržaja. Očekuje se inovativan pristup kod prostornih i arhitektonsko-oblikovnih rješenja kao i kod upotrebe materijala, a sve u skladu sa namjenom objekta.

Rok za predaju radova je ponedjeljak, 4. septembar ove godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni do 26. septembra 2023. godine, a rezultati i odluka žirija biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici konkursa: www.architecturalcompetitions.me.

Iznos prve nagrade je 18.000e, fond za drugu i treću nagradu je 11.000e i 7.000e, dok su predviđena i dva otkupa po dvije hiljade eura.


Idejnim rješenjem treba utvrditi generalnu koncepciju za izgradnju objekta. Posebno treba voditi računa o uklapanju objekta sa okolinom, o položaju samog objekta u okviru zadate lokacije i odnosu prema susjednim objektima, kao i o priključenju objekta na infrastrukturu.


Kada je riječ o arhitektonskim vrijednostima, koncept treba bazirati na optimalnom i funkcionalnom arhitektonskom rješenju, savremenom arhitektonskom pristupu, održivosti i očuvanju životne sredine. Idejnim rješenjem treba zadovoljiti kriterijume u pogledu organizacije prostora, kao i voditi računa o doživljaju i estetici objekta, odnosu izgrađene i neizgrađene sredine i o proporciji objekta u odnosu na zatečeno okruženje.

Ulaganje u obrazovanje u ranom djetinjstvu daje velike benefite, kako u doživotnom razvoju svakog djeteta, tako i za ljudski, društveni i kognitivni kapital jedne države.


Sa uvjerenjem da edukacija ima ogroman uticaj na živote pojedinaca, ova škola bi postala centar za savremeno obrazovanje i kvalitetno odrastanje i formiranje budućih generacija.


Konkursnu dokumentaciju je moguće preuzeti na internet stranici: www.architecturalcompetitions.me.

Crta Pročitajte još

  Konkurs za zoo-vrt u Beranama17.06.2023. Gradnja


# idejno rješenje # konkurs # međunarodni konkurs # škola

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!