Tehnologija proširene stvarnosti i građevinarstvo

Tehnologija proširene stvarnosti (Augmented Realiti–AR) predstavlja digitalnu inovaciju koja bi mogla imati široku primjenu u oblasti građevinarstva. Ona bi mogla pomoći inženjerima, arhitektama i građevinskim radnicima da na potpuno nove načine rješavaju svakodnevne izazove. Ova tehnologija bi se mogla koristiti za povećanje preciznosti prilikom izvođenja radova, podizanja nivoa kvaliteta projektnog upravljanja i povećanja efikasnosti. 

Šta je proširena stvarnost

Proširena stvarnost je tehnologija koja omogućava integrisanje digitalnih informacija u stvarni svijet korisnika. Razlika od virtuelne stvarnosti je to što je kod nje kompletno iskustvo vještački (virtuelno) generisano, dok se kod proširene stvarnosti korisnikovo stvarno okruženje dopunjava sa virtuelno generisanim informacijama. Na ovaj način se digitalne, trodimenzionalne komponente mogu integrisati u korisnikovo stvarno okruženje korištenjem uređaja kao što su pametni telefoni, tableti i naočare za proširenu stvarnost. 

Proširena stvarnost u građevinarstvu

Građevinarstvo je oblast u kojoj tehnologija proširene stvarnosti može imati široku primjenu. Dostupnost uređaja kao što su mobilni telefoni, tableti i naočare za proširenu stvarnost omogućavaju laku primjenu proširene stvarnosti na gradilištima. Ovo omogućava da se virtuelni 3D modeli superponiraju na mjestu izvođenja objekta. Ovim bi se omogućilo sagledavanje virtuelnog BIM modela i praćenje svih faza projekata. Mogućnost sagledavanja i manipulisanja modelom i njegovim elementima omogućava timovima da u realnom vremenu kontrolišu proces gradnje i mapiraju potencijalne probleme koje bi inače bilo teško uočiti.  Ovo bi moglo biti posebno korisno i primjenjivo prilikom ugradnje različitih vrsta kompleksnih instalacija. 

Proširena stvarnost ima mogućnost interoperabilnosti što znači da sa sa njom mogu kombinovati druga softverska rješenja kako bi se razmjena informacija učinila efikasnijom. Na ovaj način bi korisnik lako imao uvid u kolaborativnu platformu ili zajednički digitalni repozitorijum što bi značilo poboljšani protok informacija između članova tima i smanjenje mogućnosti dezinformisanja i greške. Proširena stvarnost bi se mogla kombinovati sa BIM tehnologijom i omogućiti laku dostupnost najnovijih 3D modela, brzo sagledavanje potencijalnih promjena projektnog rješenja i agilniju komunikaciju.


Statistika kaže da oko 30% izvedenih građevinskih radova predstavljaju popravke i ponovni rad. Korišćenjem proširene stvarnosti, popravke i ponovni radovi se mogu svesti na minimum čime bi se povećala efikasnost rada i profitabilnost projekta. Smanjenjem dodatnih radova bi se smanjio i utrošak resusursa, čime bi se smanjio uticaj građevinarstva na životnu sredinu. Industrija građevinarstva je odgovorna za 39% globalne emisije ugljen-dioksida pa ovaj benefit primjene proširene stvarnosti ne bi trebalo zanemariti.   


Iako se tehnologija proširene stvarnosti uveliko koristi u mnogim oblastima, građevinarstvo još uvijek ne koristi sve potencijale ove tehnologije. Međutim, sa konstantnim smanjenjem marži i potrebe za većom efikasnošću, velike firme su veoma zainteresovane za ulaganje u integrisanje novih tehnologija koje bi im povećali profit. Sve je više studija i istraživanja koja pokazuju koliko tehnologija proširene stvarnosti može pomoći ubrzanju procesa i povećanju efikasnosti. Iako će proći neko vrijeme dok proširena stvarnost ne bude dio svakog gradilišta, već postoje inovativne građevinske firme koje su je inkorporirale u svoje procese. 


12.07.2023. Gradnja


# gradjevinarstvo # proširena stvarnost # tehnologija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!