Kako organizovati plakar po mjeri

Gotovi plakari iz salona su jeftiniji jer se prave industrijski i u standardnim dimenzijama. Međutim, ukoliko imate posebne funkcionalne i estetske zahtjeve onda salonski namještaj nije opcija. U nastavku pogledajte kako organizovati plakar po mjeri!

Šta je plakar po mjeri

Za razliku od gotovih plakara iz salona, plakari po mjeri se prave u stolarskim radionicama po zahtjevu i dizajnu kupca. Preduzeća koja izrađuju namještaja po mjeri često u dogovoru sa kupcem i dizajniraju plakar. Svakako da za ovaj posao možete angažovati i arhitektu ili dizajnera enterijera ili se sami upustiti u izazov.


Oblik plakara po mjeri

Plakari po mjeri mogu biti plitki, duboki i prohodni. Njihov oblik i dimenzije zavise od oblika i dimenzije prostorije u kojoj se nalaze.Plitki i duboki plakari su dubine od 55 do 70cm. Prohodni plakari su zapravo prostorije za skladištenje koje nazivamo i garderoberi.

Lijevo duboki plakar po mjeri, desno prohodni plakar po mjeri

Plitki ili duboki plakar je rješenje kada u stanu nije predviđen garderober. Tada se pozicija i dužina plakara određuje u odnosu na raspored ostalog namještaja, prozora i ulaznih vrata. Obično je visine od poda do plafona i sa sistemom kliznih vrata za zatvaranje.


Oblik prohodnoh plakara može biti jednoredan, dvoredan, „L“ i „U“. Kada je prostorija širine 150cm optimalno rješenje je jednoredi plakar. U zavisnosti od pozicije vrata može biti „L“ ili „U“ oblika. Kada je prostorija širine 200cm optimalno rješenje je dvoredi plakar. Kao i jednoredi, i dvoredi plakar može biti „U“ oblika.

Lijevo jednoredi plakar, desno dvoredi plakar

Prilikom dizajniranja prohodnog plakara imajte u vidu da su elementi dubine 55-60cm, a da je za prolaz između elemenata potrebno optimalno 90cm, a minimalno 60cm.

Zone u plakara

Plakar se u funkcionalnom smislu sastoji od tri zone: donja, srednja i gornja. Donja zona je od poda do visine od 60cm, a gornja od visine od 190cm do plafona. Donja zona je idealna za skladištenje cipela, a mogu se ugraditi i sistemi za kačenje pantalona i suknji ili fioke. U srednjoj zoni se kombinuju šipke za kačenje vješalica i police za slaganja. Gornja zona je idelana za odlaganje kabastih stvari.

Šema organizacije plakara

Elementi plakara

Šipke za kačenje, police i fioke su elementi plakara. Da bi plakar bio funkionalan i kompaktan važno je pažljivo rasporediti elemenate.


Šipke za kačenje postavljaju se u srednjoj zoni, na visini od 180cm od poda. Imajte u vidu da jedna vješalica po širini zauzima 7cm i 45cm po dubini. Za kačenje dugih haljina i kaputa potrebna je visina od 180cm, za kratke haljine i odijela 140cm, a za košulje 1m. Podizne šipke i mehanizmi su dobro rješenje za utedu prostora.

Police se postavljaju u svim zonama. U donjoj zoni za odlaganje cipela, u srednjoj za slaganu odjeću u gornjoj za kabaste stvari poput kofera, jorgana isl. Pri određivanju odstojanja između polica imajte u vidu da je cipela visine od 15cm do 25cm, a čizma od 45cm do 60cm. Za slaganu odjeću je dovoljno ostaviti visinu od 30cm, a za kabaste stvari 60cm.


Fioke se zbog preglednosti planiraju u donjoj zoni plakara ili maksimalno do visine od 90cm. Koriste se za skladištenje sitne odjeće, veša, marama, kravaa isl. Mogu se naći različiti mehanizmi za izvlačenje u različitim veličinama a unutrašnjost se može podijeliti na manje segmente.

Crta Pročitajte još

  Koliko koštaju plakari pravljeni po mjeri

  Ideje za ormar po mjeri!25.08.2023. Gradnja


# enterijer # namještaj # namještaj i oprema # plakari

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!