Koje vrste sijalica postoje

U ponodi se mogu naći različite sijalice, različitih karateristika, sa određenim prednostima i manama. Neki tipovi rade bolje, neki troše više struje, a neki su štetni po okolinu. U nastavku pročitajte koje vrste sijalica postoje.

Sijalica sa žarnom niti

Inkandescentna sijalica ili sijalica sa žarnom niti, poznata i kao klasična žarulja, je zapravo vještački izvor svjetlosti u kome struja prolazi kroz tanku volframovu nit zagrijavajući je do usijanja, a koja zatim počinje da emituje svijetlost. Nit je od mehaničkih oštećenja, ali i kiseonika iz vazduha, zaštićena staklenim balonom.

Sijalica sa žarnom niti

Nedostaci klasične žarulje su osjetljivost na mehanička oštećenja i velika potrošnja električne energije. Danas se teži potpunoj zamjeni ovih sijalica sa ekološki prihvatljivijim opcijama kao što su CFL ili LED sijalice. Ipak, zbog prijatne ambijentalnosti koju stvara svejetlost ove sijelice, ona i dalje služi kao inspiracija pa se u ponudi mogu naći Edison LED sijalice nazvane po pronalazaču žarulje Tomasu Edisonu.

Lijevo originalna sijalica Tomasa Edisona, desno Edison LED sijalice

Halogena sijalica

Halogena sijelica je zapravo tip inkandescentne sijalice kojoj je dodata mala količina halogenih elemenata koji omogućavaju da sijalica radi na višim temperaturama i da proizvede svjetlost veće svjetlosne efikasnosti i temperature.


Dobre strane halogenih sijalica su: male dimenzije, duži životni vijek u poređenju sa klasičnom žaruljom i dimabilnost, odnosno mogućnost regulacije jačine osvjetljenja pomoću posebnih prekidača ili dimera. Ipak, kao i kod klasična žarulja nedostaci su velika potrošnja električna energije i kratak životni vijek.

Halogena sijalica

Fluorescentna sijalica

Fluorescentna sijalica je vještački svjetlosni izvor u kojem se vidljiva svjetlost dobija tako što se elektroni na živ pobuđuju i zrače ultra-ljubičastom svjetlošću koja zatim prolazi kroz fluorescenti premaz unutar sijalice. Za razliku od jednostavnih žarulja, fluorescentna sijalica se teže povezuje na električnu mrežu, ali troši manje električne energije i ima duži vijek trajanja.


Kompaktna fluorescentna sijalica

Kompaktna fluorescentna sijalica (compact flurescent lamp CFL) je vrsta fluorescentne, sijalica poznata kao štedna sijalica. Napravljena je sa namjerom da zamijeni klasičnu sijalicu sa užarenom niti, tako da se može direktno uvrnuti u sijalično grlo klasične žarulje. Ove sijalice troše manje električne energije, imaju duži životni vijek i značajno su skluplje.

Fluorescentne sijlaice i kompaktne fluorescentne sijlaice u donjem lijevom uglu

LED sijalica

LED sijalica (light emitting diode LED) je vještački izvor svjetlosti u kome više dioda čine jednu sijalicu koja radi na principu elektroluminscencije, pojave koja nastaje prilikom rekombinacije elektrona u polprovodniku.


Glavna prednost LED sijalica se ogleda u znatno manjoj potrošnji električne energije, kao i znatno dužem životnom vijeku. Iako je cijena LED sijalica znatno viša u odnosu na klasične sijalice, dugoročno predstavlja isplativiju investiciju. U sebi ne sadrže štetne materijale i znatno se manje zagrijavaju, pa su i ekonomski i ekološki prihvatljive

Crta Pročitajte još

  Zašto odabrati LED sijalice

  Kako odabrati boju svjetla LED sijalice

  Šta treba znati prije kupovine i ugradnje LED trake25.10.2023. Gradnja


# fluorescentna sijalica # halogene sijlacije # led sijalice # rasvjeta # sijalice

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!