Odobrena realizacija projekta izgradnje hotela Lokanda na Cetinju

izvor:cetinjskilist.com

Skupština Prijestonice Cetinje usvojila je Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na plan projekata javno-privatnog partnerstva za 2024. godinu, koja podrazumijeva izgradnju hotela “Lokanda”, podzemne garaže i rekonstrukciju Trga umjetnika (Studentski trg). Za izgradnju hotela „Lokanda", podzemne garaže i rekonstrukcije trga stvoreni su svi neophodni preduslovi od strane gradske uprave. Pripremljena je kompletna prostorno planska dokumentacija, urađeno idejno rešenje izgradnje hotela Lokanda, te Glavni projekat rekonstrukcije Studentskog trga sa Il etaže podzemnih garaža.

izvor:vijesti.me/izgled nekadašnjeg hotela Lokvanda

Projektom je planirana obnova nekadašnjeg hotela i parterno uređenja trga u funkciji revitalizacije predmetnog prostora, degradiranim postojećom namjenom. Kolski saobraćaj biće isključen sa površine trga dok se javni prostor planira u okviru Istorijskog jezgra, koji je adekvatno integrisan u svoje okruženje i doprinosi unapređenju stanja zatečenog ambijenta. Planirana je i podzemna garaža koja će doprinijeti rješavanju problema neadekvatnog parking prostora, te stvaranju uslova za uređenje trga koji postaje nova zona okupljanja, u funkciji raznovrsnih društvenih i kulturnih događaja pri tome uspostavljajući dijalog sa obnovljenim turističko-ugostiteljskim sadržajem kao i postojećim objektom JU Dom učenika i studenata.

Riječ je o izuzetno značajnoj investiciji, prvenstveno jer Lokanda ima istorijski i kulturni značaj za Cetinje. U prilog tome govori i činjenica da je svrstana u red spomenika kulture. Pored toga, realizacijom projekta otvoriće se značajan broj radnih mjesta, što će nesumnjivo imati pozitivne efekte po lokalnu ekonomiju.

izvor:cetinje.me

Crta Pročitajte još

  Završeni konzervatorski radovi na sanaciji krune bunara na Balšića pazaru

  Završena sanacija krovnog pokrivača na objektu Sportskog centra na Cetinju

  Završena izgradnja trga na Njegušima30.11.2023. Gradnja


# cetinje # hotel # kulturno nasljeđe # revitalizacija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!