Grad u pustinji: Monumentalna skulptura koja je bila u izgradnji preko 50 godina

Fotografija: Noah Throop

Američki umjetnik Majkl Hajzer završio je 2023 godine Grad, monumentalnu skulpturu formiranu od zemljanih humaka, geoglifa i betonskih piramida, smještenu duboko u pustinji Nevade, čija je izgradnja trajala više od 50 godina. Dug oko 1,5 milje i širok 0,5 milja (2,4 sa 0,8 kilometara), Grad se sastoji od nekoliko struktura koje liče na drevne geometrijske hramove koje je Heizer počeo da gradi 1970. godine uz pomoć materijala pronađenih na lokalitetu.

Fotografija: Noah Throop

Heizer je prvobitno počeo da kupuje parcele zemlje za radove 1970-ih, samim tim dajući početno finansiranje. Okruženje za ovo djelo je dio neplodne pustinje u Nevadi, izolovane od bilo kog naselja. Okružen primitivnom divljinom, nalazi se u blizini podnožja nekoliko planinskih vijenaca od skoro 12.000 stopa u nadmorskoj visini i u blizini sužavanja Bijele rijeke, koja je bila aktivna tokom postpleistocenske ere.

Fotografija: Michael Heizer & Triple Aught Foundation

Grad svojom kompleksnošću i veličinom, sa namjerom, podsjeća na mnoge drevne ceremonijalne konstrukcije, dok njegov oblik asocira na centralno čvorište ili jezgro modernog grada. Rad obuhvata 45°, 90°, 180° – niz nazubljenih piramidalnih formi izgrađenih od betona i postavljenih u udubljenje. Izgrađene na betonskoj podlozi, piramide vode do trouglaste kutije ispunjene masivnim betonskim pločama.

Fotografija: Michael Heizer & Triple Aught Foundation

Drugi aspekti ovog umjetničkog djela uključuju Kompleks jedan, veliki nasip nagomilane zemlje obložen četvorougaonim betonskim potpornim zidovima sa obje strane. Širom lokacije, prostiru se duge linije betonske zmije preko pustinjskog poda, ispunjene različitim granulacijama pijeska kako bi formirale geoglife - motive velikih razmjera, isklesane iz prirodnog pejzaža koji su dizajnirani da se vide odozgo. Nasipi kamenja,pijeska i druge depresije doprinose topografiji lokacije.

Fotografija: Michael Heizer & Triple Aught Foundation

Grad je monumentalan poput drevnog pretkolumbovskog kompleksa ili egipatskih ceremonijalnih struktura i potpuno je beskompromisan kao visoka pustinja Nacionalnog spomenika basena i lanca Nevade, ambijent koji je njegovo okruženje i suština. Strukture u okviru radova izgrađeni su uglavnom od gline, pijeska i stijena pronađenih na licu mjesta. Materijali su prikupljeni minimalno invazivnim sredstvima, tako da domaće biljke i divlji svijet mogu da ostanu netaknuti.

Fotografija: Noah Throop

Fotografija: Michael Heizer & Triple Aught Foundation

Fotografija: Michael Heizer & Triple Aught Foundation

Fotografija: Michael Heizer & Triple Aught Foundation

Crta Pročitajte još

  Novo srce grada

  Dom kao skulptura21.03.2024. Gradnja


# grad # pustinja # skulptura

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!